بالابر Ht

  • Hitachi Type Electric Wire Rope Hoist-Single Girder

    بالابر سیمی برقی تیپ هیتاچی - تک تیر

    توضیحات مفصل 1. ترمز با دستگاه تنظیم خودکار این بالابر طناب سیمی نوع هیتاچی جدید فناوری مشابه هیتاچی ژاپنی است – ترمز با دستگاه تنظیم خودکار است. این ترمز به طور خودکار متناسب با میزان ساییدگی لنت تنظیم می شود تا بدون نیاز به تعمیر و نگهداری باشد و از تنظیم خطرناک ترمز در بالای سطح کف جلوگیری کند. این دستگاه همچنین به طور خودکار با ساییدگی مکانیسم پیوند خود تنظیم می شود و به این ترتیب به تنظیم خودکار کلی ...
  • Hitachi Electric Wire Rope Hoist-Double Girder

    بالابر سیمی برقی هیتاچی-دو تیر

    توضیحات مفصل 1. ترمز با دستگاه تنظیم خودکار این بالابر طناب سیمی نوع هیتاچی جدید فناوری مشابه هیتاچی ژاپنی است – ترمز با دستگاه تنظیم خودکار است. این ترمز به طور خودکار متناسب با میزان ساییدگی لنت تنظیم می شود تا بدون نیاز به تعمیر و نگهداری باشد و از تنظیم خطرناک ترمز در بالای سطح کف جلوگیری کند. این دستگاه همچنین به طور خودکار با ساییدگی مکانیسم پیوند خود تنظیم می شود و به این ترتیب به تنظیم خودکار کلی ...